Stapelia Gigantea Lighthouse Garden Center Miami

Stapelia Gigantea

Zulu Giant, Carrion Plant, Toad Plant

  •